MASHITE

Magyar Shiatsu Egyesület két szervezet összeolvadásából jött létre.

Az Országos Shiatsu Egyesületet 2014-ben alakult azzal a céllal, hogy szakmai háttérszervezetté nője ki magát, valamint, hogy kisiskolás gyermekek számára egy speciális fejlesztő programot népszerűsítsen Magyarországon.

A Magyar Shiatsu Társaságot magyarországi shiatsu-gyógyászok, shiatsu-oktatók és shiatsu-oktatással foglalkozó intézmények szakmai vezetői csaknem kétéves, közös előkészítő munkát követően 2018. január 21-én hozták létre non-profit szakmai érdekvédelmi és érdekérvényesítő civil szervezetként.

 1. nyarán a két szervezet vezetői elhatározták, hogy az egyesületi forma megtartásával és a társaság által létrehozott szakmai eredményeket integrálva a két szervezetet egyesítik. A két szervezet összeolvadására 2022. decemberében került sor.

A Kiss Shiatsu képzésrendszere 2023-tól kapcsolódott Magyar Shiatsu Egyesülethez és ezen keresztül az Európai Shiatsu Szövetséghez! Oktatásunk így elismerten megfelel az ESF normáinak.
Szeretettel várunk, ha Szegeden szeretnéd tanulni a shiatsut!

Az Egyesület általános célkitűzései:

 • A shiatsu, mint komplementer gyógyító eljárás meghatározása
 • A shiatsu-gyógyász képzés követelményrendszerének meghatározása
 • Shiatsu-gyógyász szakmai és emberi kompetenciáinak meghatározása
 • A shiatsu terápia partner- és önkezelő módszereinek népszerűsítése, valamint az érintés jelentőségének, közérzetjavító, egészségmegőrző hatásainak megismertetése minden korosztállyal.
 • Minőségbiztosítás és szakmai érdekképviselet.

Az Egyesület konkrét céljai és tevékenységei:

 • Biztosítja a shiatsu magas szakmai színvonalát szakma programok, kongresszusok, workshopok szervezésével.
 • Ismeretterjesztő kiadványokat hoz létre és terjeszt online (honlap, Facebook profil, YouTube csatorna) és offline (szakmai folyóirat, könyv) felületeken, valamint rendszeresen publikálja a legújabb hazai és külföldi eredményeket és kapcsolatot tart külföldi folyóiratok szerkesztőivel.
 • Közérthető formában hozzáférhetővé teszi a magyarországi shiatsu-gyógyászat és -oktatás tartalmával kapcsolatos tudnivalókat, információkat.
 • Nyilvántartja és bemutatja az egyesület által elismert – vagyis vizsgázott és praxissal rendelkező — shiatsu-gyógyászokat és shiatsu-oktatókat, illetve a shiatsu oktatásával foglalkozó intézményeket.
 • Biztosítja Magyarországon a shiatsu-gyógyászat és a shiatsu-gyógyász oktatás szakmai színvonalának megőrzését, kezeli a minőségbiztosítás során felmerülő problémákat.
 • Kapcsolatokat épít és ápol hazai és nemzetközi szervezetekkel tapasztalatcsere és továbbképzés céljából.
 • Bel- és külföldön méltó módon képviseli a magyarországi shiatsu közösséget.
 • Shiatsuval kapcsolatos kutatásokat kezdeményez.
 • Összegyűjti és terjeszti a praxis indításához és működtetéséhez szükséges praktikus információkat.
 • Hosszú távon érdekérvényesítő tevékenységet folytat annak érdekében, hogy a shiatsu terápiát mint betegségmegelőző, gyógyító, rehabilitációs eljárást önálló egészségügyi tevékenységként államilag elismert legyen.

Az Egyesület tagsága az ernyőszervezetekben:

A Magyar Shiatsu Egyesület az Európai Shiatsu Szövetség tagja.

Az ESF az Európai Közegészségügyi Szövetség (EPHA) tagja. Az EPHA a nem kormányzati szervezetek lobbizó szervezete a közegészségügy területén. Az EPHA-n belül egy fontos részleg jött létre a CAM tudományágakkal (kiegészítő és alternatív orvoslás és módszerek)

Ezek a szervezetek egyesültek az EFCAM-ban, a CAM Európai Szövetségében. Az EFCAM aktívan lobbiz az európai intézményekkel, részt vesz az Európai Közegészségügyi Programban, az EU Nyílt Egészségügyi Fórumában.

A Magyar Shiatsu Egyesület továbbá tagja a Magyar Integratív Medicina Szövetségnek (MIMSZ). A szövetség alapvető célja, hogy szorgalmazza és támogassa a komplementer, nem konvencionális gyógymódok integrálását az egészségügyi rendszerbe. és bemutatja az egyesület által elismert – vagyis vizsgázott és praxissal rendelkező — shiatsu-gyógyászokat és shiatsu-oktatókat, illetve a shiatsu oktatásával foglalkozó intézményeket.

Az Európai Shiatsu Szövetség célja a nemzeti shiatsu szövetségek együttműködésének és összehangolásának elősegítése, valamint európai szintű fellépés a shiatsu elismerése érdekében az Európai Unió valamennyi államában.